De nieuwe Omgevingswet - AAB Training & Opleiding

De nieuwe Omgevingswet

Arbo

2 december 2019 | We zijn nog niet begonnen aan 2020 of de berichten over de nieuwe Omgevingswet die in 2021 ingaat, poppen overal op. Wij zetten een aantal punten voor je op een rij zodat je weet wat het precies is en wat gaat veranderen. 

Wat is de Omgevingswet

De Omgevingswet is een nieuwe wet die vanaf 2021 in moet gaan. Deze wet zorgt ervoor dat een heleboel wetten en regels samengevoegd worden in één nieuwe wet. Van 60 algemene maatregelen en 100 ministeriële regelingen gaan we naar 4 en 10 nieuwe. De wet moet het makkelijker maken om lokale problemen, lokaal op te lossen. 

De nieuwe Algemene Maatregelen van Bestuur zijn:

  • Besluit activiteiten leefomgeving - gericht op burgers en bedrijven
  • Besluit bouwwerken leefomgeving - gericht op burgers en bedrijven, maar dan met betrekking tot bouwen en slopen
  • Besluit kwaliteit leefomgeving - instructieregels voor gemeenten, provincies en waterschappen met betrekking tot het vaststellen van bijvoorbeeld omgevingsplannen en verordeningen. 
  • Omgevingsbesluit - geeft inzicht in de geldende procedures en bepaalt wie als bevoegd gezag optreed.

Wat is de Omgevingsvisie

Een van de instrumenten van de Omgevingswet is de Omgevingsvisie. Hierin staat het beleid van de hele fysieke leefomgeving in hoofdlijnen, in één strategische visie op nationaal niveau. Op provincie en gemeentelijk niveau is er een ook een omgevingsvisie, de Povi en Govi. 

Waarmee helpt de nieuwe Omgevingswet ons?

De nieuwe Omgevingswet zal ons helpen om:

  • Het aantal plannen te verlagen en overzichtelijkheid te vergroten
  • Lokale problemen, lokaal op te lossen
  • Lokale afwegingen meer ruimte te geven bij het inrichten van de leefomgeving
  • Het sneller en lokaler werken door gemeenten en decentrale overheden
  • Het doel voorop te stellen en niet het middel om er te komen
  • Betere samenwerking tussen verschillende bestuurslagen

Wanneer en wie krijgen ermee te maken?

Vanaf januari 2021 zal de nieuwe Omgevingswet van kracht gaan. Iedereen krijgt hiermee te maken, zowel gemeenten, burgers als bedrijven. 

Rijksoverheid, provincies en gemeenten zijn al vol in voorbereiding met een omgevingsplan, omgevingsverordening en een waterschapsverordening. Als opdrachtgever, adviseur en aannemer zul je in 2021 hiermee aan de slag moeten gaan. Wees voorbereid!

DSO dag

Voor toekomstige gebruikers van het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) is een bijeenkomst georganiseerd waarin de functies van het digitaal stelsel centraal staan. Wil jij als medewerker van gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, omgevingsdiensten, GGD-GHOR en veiligheidsregio's meer weten over wat wel werkt, wat ervaringen zijn, welke keuze dit kwartaal gemaakt zijn? Meld je dan aan voor de gratis DSO bijeenkomst in Zeist, op 17 december 2019. 

Bron: Stad-en-groen.nl
Aandeslagmetdeomgevingswet.nl