De coronacrisis als een aanjager van een gezonder omgevingsbeleid - AAB Training & Opleiding

De coronacrisis als een aanjager van een gezonder omgevingsbeleid

Kwaliteit

10 juni 2020 | Het lijkt er op dat het coronavirus langere tijd onder ons blijft en aanpassingen in de ruimtelijke ordening liggen in het verschiet. De impact op de inrichting van de leefomgeving en openbare ruimte in gemeenten hebben wellicht een blijvender karakter. 

Het nieuwe normaal

Ook in de openbare ruimte gelden de regels van zo min mogelijk contact en de bekende afstandsregel. Omgevingsdeskundige Frans Tonnaer voorziet dat ‘het nieuwe normaal’ uit de noodwetgeving een basis zal krijgen in de reguliere omgevingsregelgeving. 'De coronacrisis is een wake-up-call,’ constateert Tonnaer. ‘Gemeenten zijn weliswaar bezig met luchtkwaliteit en verkeersbeperking, maar bij de ruimtelijke ontwikkeling heeft gezondheid toe nu toe weinig aandacht gekregen. Die noodzaak is nu evident.’

De coronacrisis als aanjager van een gezondere omgeving

Naast dat gemeenten al bezig zijn met een herstructurering van de binnensteden door een groene openbare ruimte en autoluwe stadscentra aan te moedigen speelt nu ook gezondheid een grote rol en het voorkomen van het snel verspreiden van infectieziekten. 

Bezinning op wat echt belangrijk is

De crisis zorgt ervoor dat we tot bezinning komen en dat als het er op aankomt, gedragsverandering wel degelijk mogelijk is. De huidige crisis leert dat we niet per se scherpere regels hoeven te hanteren, maar een beroep kunnen doen op het gezond verstand van mensen. 

De kennis over corona is nog niet zodanig dat een stad compleet ingericht moet worden volgens een ruimtelijke ordening op de anderhalve meter. Hiervoor is nog te veel discussie of het coronavirus in de buitenlucht wel zoveel kans heeft. 

Eerst zorgen we ervoor dat alles goed wordt geanalyseerd, daar wordt de tijd voor genomen.

Het hele artikel door Pieter van den Brand met Omgevingsdeskundige Frans Tonnaer, burgemeester Paul Depla van Breda en wethouder Peter Hoek lees je hier.

Bron: gemeente.nu