Aangepaste Gedragscode soortbescherming Wet Natuurbescherming  - AAB Training & Opleiding

Aangepaste Gedragscode soortbescherming Wet Natuurbescherming

Groen

12 februari 2021 | Het was een lang gekoesterde wens vanuit het werkveld. Een samenvoeging van de gedragscode Ruimte Ontwikkeling of inrichting en de gedragscode Bestendig Beheer of onderhoud. Op 17 december 2020 is de nieuwe gedragscode soortbescherming voor gemeenten goedgekeurd.

Hoe is de gedragscode tot stand gekomen

De nieuwe gedragscode soortbescherming gemeenten is tot stand gekomen door adviezen van leden van Stadswerk (de vertegenwoordigers van gemeenten) en van de opdrachtnemers in het groene werkveld. Vertegenwoordigd door VHG, Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners.

Wat is er nieuw in de gedragscode soortbescherming gemeenten

Nieuw in de gedragscode is de uitgebreide maatregelencatalogus met heel concrete richtlijnen.

Voor wie is de nieuwe gedragscode bedoeld

De gedragscode is bedoeld voor alle Nederlandse gemeenten.

Dus niet alleen voor één gebied of plaats. Voorheen waren er per gemeenten vaak verschillende gedragscode. Dit maakte het gebruik en toezicht lastig. Daarom is er nu één gedragscode voor de soortbescherming.

Waarom is er een gedragscode natuurbescherming

De gedragscode soortbescherming is er om de natuur in Nederland te beschermen. Om te voorkomen dat beschermde planten en dieren zomaar beschadigd of gedood worden is er de gedragscode natuurbescherming opgesteld. Wil je werkzaamheden uitvoeren op een plek waar beschermde planten en dieren voorkomen? Dan kan het zijn dat je daarvoor ontheffing nodig hebt.

De cursussen Wet Natuurbescherming bij AAB met de nieuwe gedragscode

De cursussen Wet Natuurbescherming van AAB worden gegeven met aandacht voor de nieuwe gedragscode. De nieuwe gedragscode wordt toegelicht zodat je op de juiste manier het werk kunt uitvoeren, met de richtlijnen vanuit het handboek soortbescherming en het ecologisch werkprotocol.

Wil je een hercertificering van het Wet Natuurbescherming certificaat?

Is je certificaat Wet Natuurbescherming (bijna) verlopen, dan kun je bij AAB Training en Opleiding een hercertificeringscursus aanvragen. In een dagdeel of een dag (afhankelijk van het niveau) wordt je bijgepraat over de nieuwe ontwikkelingen. Een certificaat is 5 jaar geldig en kan daarna worden verlengd. Heb je het na 5 jaar verlengd, dan heeft het hercertificeringscertificaat een geldigheidsduur van 3 jaar.

De nieuwe gedragscode kun je hier downloaden