Gevaarlijke stoffen - AAB Training & Opleiding

Gevaarlijke stoffen

Omgaan met gevaarlijke, risicovolle stoffen en inzicht krijgen in de risico’s op de werkplek

Doelgroep cursus omgaan met gevaarlijke stoffen

De cursus omgaan met gevaarlijke stoffen is bedoeld voor medewerkers die in aanraking (kunnen) komen met gevaarlijke stoffen.

De cursus gevaarlijke stoffen is bedoeld voor iedereen die in zijn/haar werk te maken heeft met gevaarlijke stoffen, maar daar geen specialistische beroepsopleiding voor nodig heeft.

Doel cursus omgaan met gevaarlijke stoffen

Tijdens de cursus worden de deelnemers opgeleid om op een veilige en verantwoorde wijze om te gaan met gevaarlijke en/of risicovolle stoffen en inzicht te krijgen in de risico’s op de werkplek. 

Wanneer er niet veilig gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen, kan dit ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid. In circa 1 op de 3 bedrijven wordt met gevaarlijke stoffen gewerkt. In deze cursus komen alle belangrijke aspecten aan bod van het veilig werken met gevaarlijke stoffen.

Vaak zijn werknemers zich niet bewust van de risico’s van blootstelling aan gevaarlijke stoffen en straling. Soms onderschatten ze deze. Om werknemers en de omgeving goed tegen gevaarlijke stoffen te beschermen moeten bedrijven risico’s inventariseren, het effect op de gezondheid bepalen en aan de hand daarvan doeltreffende maatregelen nemen. Tijdens de basiscursus Gevaarlijke stoffen leert u o.a. de blootstellingsrisico’s te bepalen en de gevaarseigenschappen van gevaarlijke stoffen te herkennen.

Resultaat cursus omgaan met gevaarlijke stoffen

Hiermee voldoen werkgever en deelnemers aan de door de Arbowet en de Inspectie SZW gestelde eisen van voldoende instructie en aantoonbaarheid

Startdata

Staan er geen data gepland of komen data en locatie je niet uit? Neem contact met ons op via info@aabgroep.nl of 0341-499744 zodat we de mogelijkheden kunnen bespreken. Of schrijf je in zonder datum, dan nemen we contact met je op zodra er nieuwe data worden gepland.

Inhoud cursus omgaan met gevaarlijke stoffen

De volgende onderwerpen worden behandeld:

  • wet- en regelgeving;
  • soorten gevaarlijke/risicovolle stoffen;
  • KCA-lijst;
  • omgaan met gevaarlijke/risicovolle stoffen;
  • calamiteiten;
  • Opslag gevaarlijke stoffen conform PGS15.

Incompany

Geef deze training incompany zodat je medewerkers direct in de praktijk met eigen materialen aan de slag kunnen. Het voordeel van een incompany is dat je medewerkers geen tijd kwijt zijn aan reizen, eigen materiaal kunnen gebruiken en de theorie direct in de praktijk kunnen toetsen. 

Onze docent heeft vooraf contact, om het programma af te stemmen op de situatie binnen jouw organisatie

Deelnemers cursus omgaan met gevaarlijke stoffen

Aantal deelnemers: maximaal 10 personen.

Tijdsduur cursus omgaan met gevaarlijke stoffen

Cursusduur: 1 dag

Certificaat cursus omgaan met gevaarlijke stoffen

Na deelname aan de cursus ontvangt de cursist een persoonlijk certificaat. Dit certificaat heeft een adviesgeldigheidsduur van drie jaar.

Inschrijven Offerte Meer