Biologische Agentia - AAB Training & Opleiding

Biologische Agentia

Veilig en verantwoord omgaan met biologische agentia en de risico’s op werkplekken

Doelgroep instructie biologische agentia

De cursus Biologische agentia is bedoeld voor medewerkers in de buitendienst, die in aanraking (kunnen) komen met biologische agentia.

Biologische agentia worden in de Arbeidsomstandighedenwet omschreven als de ‘levende organismen die een infectie, allergie of toxiciteit kunnen veroorzaken.’ Er bestaan ook stoffen van biologische herkomst die geen levend organisme zijn en toch een risico voor de gezondheid opleveren. In een aantal beroepen hoort het werken met biologische agentia tot de dagelijkse praktijk.

Doel

Het aantal gemelde beroepsziekten veroorzaakt door biologische agentia ligt per jaar gemiddeld rondom de 100. Dit aantal is gebaseerd op gegevens van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB), wat meldingen van beroepsziekten registreert. Tijdens de instructie biologische agentia worden de deelnemers opgeleid om op een veilige en verantwoorde wijze om te gaan met biologische agentia en inzicht te krijgen in de risico’s op de werkplekken. 

Resultaat

Hiermee voldoen werkgever en deelnemers aan de door de Arbowet en de Inspectie SZW gestelde eisen van voldoende instructie en aantoonbaarheid.

Mogelijkheden aanvullende training

Opstellen protocollen Biologische Agentia.

Startdata

Zijn er nog geen data gepland, of komen de geplande data en locatie je niet uit? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken via 0341-499744 of info@aabgroep.nl. Je kunt je ook inschrijven zonder data. Zodra we nieuwe data plannen nemen we dan contact met je op!

Inhoud cursus biologische agentia

Tijdens de instructie worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Arbowet;
  • verschillende soorten biologische agentia;
  • beleid en protocol;
  • vaccinatie;
  • gezondheidsrisico’s;
  • besmettingsincidenten;
  • risicopreventie;
  • persoonlijke beschermingsmiddelen.

De bijeenkomst wordt aangepast aan het seizoen. Zo wordt in juli bijvoorbeeld onderwerpen als eikenprocessierups, berenklauw, teken etc. behandeld. 

Incompany

Geef deze training incompany zodat je medewerkers direct in de praktijk met eigen materialen aan de slag kunnen. Het voordeel van een incompany is dat je medewerkers geen tijd kwijt zijn aan reizen, eigen materiaal kunnen gebruiken en de theorie direct in de praktijk kunnen toetsen. 

Onze docent heeft vooraf contact, om het programma af te stemmen op de situatie binnen jouw organisatie.

Toolbox onderwerp

De cursus biologische agentia kan worden ingezet als toolbox onderwerp. VCA-gecertificeerde bedrijven dienen minimaal 10x per jaar een toolbox-bijeenkomst te organiseren. Om een goede toolbox-bijeenkomst te houden is het belangrijk dat het onderwerp goed is uitgewerkt en voorbereid. In de praktijk blijkt vaak dat het bij veel bedrijven een hele opgave is om elke maand een geschikt onderwerp te vinden. Daarnaast ontbreekt de tijd om een toolbox-onderwerp goed uit te werken en voor te bereiden. Op deze manier kunnen je medewerkers een goed voorbereid onderwerp volgen zonder dat je hier zelf iets voor hoeft te organiseren! Lees hier meer over onze Toolboxservice

Deelnemers

Aantal deelnemers: maximaal 12 personen

Tijdsduur instructies

1 dagdeel per groep. Deze instructie bijeenkomst duurt 3 uur. 

Certificaat cursus biologische agentia

Na deelname aan de instructie ontvangt de cursist een persoonlijk certificaat.

Inschrijven Offerte Meer