Biologische Agentia - AAB Training & Opleiding

Biologische Agentia

Veilig en verantwoord omgaan met biologische agentia en de risico’s op werkplekken

Instructie biologische agentia 

In de Arbeidsomstandighedenwet worden biologische agentia omschreven als levende organismen die een infectie, allergie of toxiciteit kunnen veroorzaken. Per jaar worden er ongeveer 100 beroepsziekten veroorzaakt door biologische agentia (NCvB). Onder biologische agentia vallen onder andere bacteriën, virussen, schimmels en gisten. De gevolgen van blootstelling verschillen van een kleine luchtwegirritatie tot ernstige ziekte met kans op een dodelijke afloop. Het kan jaren duren voor een ziekte merkbaar wordt. Typische beroepsinfecties zijn hepatitis A en B, TBC, ziekte van Lyme, slagerswratten of de champginonkwerkers ziekte. Andere ziekten zijn bijvoorbeeld voedselvergiftiging, diarree,malaria en melkerskoorts. Voorkomen is beter dan genezen.. Toch?

Doelgroep 

Biologische agentia komen in veel (water) beroepen en bedrijfstakken voor. Als je werkt in het groen, met afvalverwerking, op of langs water, maar ook de voedingsindustrie of de glastuin- en akkerbouw. Kom je in aanraking met biologische agentia dan zijn de gevolgen vaak niet direct zichtbaar. In elke beroepsgroep waarbij de kans bestaat in aanraking te komen met biologische agentia is het dus belangrijk om hier voorlichting over te geven.

Doel

Tijdens de instructie biologische agentia wordt je geïnstrueerd om op een veilige en verantwoorde wijze om te gaan met biologische agentia en inzicht te krijgen in de risico’s op de werkplekken. Welke biologische agentia kun je tegenkomen, hoe kun je besmetting voorkomen en wat moet je doen als er toch iets gebeurd? 

Resultaat

Hiermee voldoen werkgever en deelnemers aan de door de Arbowet en de Inspectie SZW gestelde eisen van voldoende instructie en aantoonbaarheid.

Mogelijkheden aanvullende dienstverlening

De werkgever moet protocollen opstellen voor biologische agentia. De protocollen zijn van belang voor zowel de eenduidigheid als de aantoonbaarheid van de interne instructies. 

Opstellen protocollen Biologische Agentia.

Inhoud cursus biologische agentia

Tijdens de instructie worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Arbowet
 • Verschillende soorten biologische agentia
 • Beleid en protocol
 • Vaccinatie
 • Gezondheidsrisico’s
 • Besmettingsincidenten
 • Risicopreventie
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Eigen ervaringen
 • Voorbeelden uit de praktijk
 • Het herkennen van risico gebieden
 • Specifieke beroepsziekten voor de doelgroep
 • Behandelen van protocol (werkgever) en eventuele aanvullingen hierop
 • De Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA)

Worden er vaak werkzaamheden op en langs water uitgevoerd, dan wordt de inhoud van de training aangevuld met onder andere:

 • Risico inventarisatie bij werkzaamheden langs het water
 • Casuïstiek, uit te werken door de deelnemer
 • Specifieke risico's bij wateren met kans op Ziekte van Weil, Botulisme, Blauwalg etc.

De bijeenkomst wordt aangepast aan het seizoen en op werkzaamheden. 

Incompany

Deze instructie wordt incompany gegeven, zodat de inhoud aangepast kan worden aan de situatie binnen de organisatie. Het is belangrijk dat de theorie aansluit bij wat medewerkers in de praktijk kunnen tegenkomen. 

Onze docent heeft vooraf contact, om het programma af te stemmen op de situatie binnen jouw organisatie.

Toolbox onderwerp

De cursus biologische agentia kan worden ingezet als toolbox onderwerp. VCA-gecertificeerde bedrijven dienen minimaal 10x per jaar een toolbox-bijeenkomst te organiseren. Om een goede toolbox-bijeenkomst te houden is het belangrijk dat het onderwerp goed is uitgewerkt en voorbereid. In de praktijk blijkt vaak dat het bij veel bedrijven een hele opgave is om elke maand een geschikt onderwerp te vinden. Daarnaast ontbreekt de tijd om een toolbox-onderwerp goed uit te werken en voor te bereiden. Op deze manier kunnen je medewerkers een goed voorbereid onderwerp volgen zonder dat je hier zelf iets voor hoeft te organiseren! Lees hier meer over onze Toolboxservice

Deelnemers

Aantal deelnemers: maximaal 12 personen

Tijdsduur instructies

1 dagdeel per groep. Deze instructie bijeenkomst duurt 3 uur. 

Certificaat cursus biologische agentia

Na deelname aan de instructie ontvangt de cursist een persoonlijk certificaat.

Offerte Meer
Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang elke maand een overzicht van de geplande cursussen in jouw branche.