Examen Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering - DTA - AAB Training & Opleiding

Examen Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering - DTA

De laatste stap op weg naar het deskundig toezicht houden bij asbestsaneringen

Examen Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering - DTA

Sinds het Asbestverwijderingsbesluit van kracht is, is het werken met asbesthoudende materialen aan strenge regels gebonden. Veilig werken met asbest start met de juiste kennis en vaardigheden. Elk saneringsproject wordt daarom begeleid door een Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA). Hij stuurt de saneerders aan en is aanspreekpunt voor alle betrokkenen, zoals de handhavende instanties. Volg vooraf de cursus DTA

Wie is de doelgroep

Om deel te nemen aan het DTA-examen moet je in het bezit zijn van een DAV-certificaat van vóór 01 oktober 2015, een DAV2-certificaat of een DTA certificaat. Als het DTA certificaat langer dan een jaar verlopen is, moet je eerst een DAV2 certificaat te behalen. 

Een DTA certificaat is bedoeld voor:

 • Leidinggevenden bij asbestsaneringen.
 • Toezichthouders van opdrachtgevers bij asbestsaneringen.
 • Iedereen die wil voldoen aan de voorwaarden in het Arbeidsomstandighedenbesluit (art. 4.54) en het persoonscertificaat.
 • Iedereen die recent de cursus Deskundig Toezichthouder Asbestsloop heeft gevolgd.

Wat kun je verwachten

Het examen DTA toetst of je de kennis en vaardigheden bezit die nodig zijn om goed te kunnen functioneren als DTA.

 • Het examen bestaat uit een theoretische en praktische toets.
 • Het theoriedeel duurt 90 minuten en bevat een toets met 35 meerkeuzevragen en vijf open vragen. Het examen wordt digitaal afgenomen.
 • Het praktijkexamen duurt 90 minuten en bestaat uit drie onderdelen: het geven van een presentatie, de materiaalherkenning en het afleggen van de praktijkproef.
 • Tijdens het praktijkdeel houdt de kandidaat toezicht op de werkzaamheden van een DAV-er. Waarbij hij zo nodig adequaat corrigerende acties moet nemen. 
 • Het examen DTA duurt in totaal één dagdeel en is toevertrouwd aan een onafhankelijk exameninstituut.
 • Als je het examen succesvol aflegt, ontvang je het persoonscertificaat DTA. Dit certificaat is drie jaar geldig.

Toelatingseisen

 • Je bent minstens 18 jaar. 
 • Je bent de Nederlandse taal in woord en geschrift machtig.
 • Je bent in het bezit van een geldig legitimatiebewijs.
 • Je bent niet opgenomen in de lijst van ingetrokken certificaathouders.
 • Je bent in het bezit van een DAV2 certificaat of een DTA certificaat (niet langer dan één jaar verlopen).

Vereiste aan te leveren formulieren

Wil je meer informatie?

Heb je nog vragen over het examen of wil je meer weten over het voortraject, neem dan contact met ons op via info@aabgroep.nl of 0341-499744.

Inschrijven Offerte Meer
Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang elke maand een overzicht van de geplande cursussen in jouw branche.