Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA) - AAB Training & Opleiding

Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA)

Zelfstandig leiding geven aan en toezicht houden op asbestverwijderingsprojecten

In de 4-daagse cursus Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA) leren de deelnemers zelfstandig leiding te geven aan en toezicht te houden op asbestverwijderingsprojecten.

De DTA opleiding is met name bestemd voor bedrijfsleiders, (hoofd)uitvoerders, voorlieden en werkvoorbereiders van asbestwerkzaamheden. Maar ook voor opdrachtgevers en facilitair managers, directies van woningbouwverenigingen en werknemers in de asbestverwijderingsindustrie.

Indien de deelnemer slaagt voor het examen voldoet hij of zij aan de eindtermen zoals opgesteld in de SC-510.

Doelgroep DTA

De opleiding DTA is bedoeld voor: Leidinggevenden bij asbestsaneringen, Toezichthouders van opdrachtgevers bij asbestsaneringen en iedereen die wil voldoen aan de voorwaarden in het Arbeidsomstandigheden besluit (art. 4.54 en de SC 530).

Doel Deskundig Toezichthouder Asbest

De cursist theoretisch en praktisch voorbereiden op het landelijk examen DTA SC 510. Men kan daarna zelfstandig leiding geven aan en toezicht houden op asbestverwijderingsprojecten.

Resultaat DTA

De training reikt de cursisten alle kennis en praktische vaardigheden aan om tijdens asbestsaneringen deskundig leiding te geven en ongewenste risico’s voor mens en milieu te beperken.

Startdata

Staan er geen data gepland of komen data en locatie je niet uit? Neem contact met ons op via info@aabgroep.nl of 0341-499744 zodat we de mogelijkheden kunnen bespreken. Of schrijf je in zonder datum, dan nemen we contact met je op zodra er nieuwe data worden gepland.

Inhoud Deskundig Toezichthouder Asbest

Theorie:

 • Soorten asbest, eigenschappen, toepassing van asbest en asbesthoudende materialen;
 • Technische- en organisatorische maatregelen, risicobeheersing;
 • Containment, ventilatie, filters, vervanging, beveiliging;
 • Onderdrukmachines, decontaminatie unit;
 • Risicoklassen-indeling;
 • Eindschoonmaak en Arbeidshygiënische strategie;
 • Behandelingsmethoden van asbest en asbestafval;
 • Leidinggeven en toezicht houden;
 • Het opstellen van een werkplan;
 • Het lezen van een inventarisatierapport.

Praktijk:

 • De decontaminatieprocedure, hanteren van apparatuur;
 • Het gebruik van een asbest couveusezak;
 • Het hanteren van persoonlijke beschermingsmiddelen en afhankelijke adembescherming;
 • Het omgaan met medewerkers;
 • Het aansluiten van het watermanagentsysteem.

Deelnemers DTA

Aantal deelnemers: maximaal 15 personen

Tijdsduur Deskundig Toezichthouder Asbest

Cursusduur standaard: 4 dagen.

Certificaat DTA

De training DTA wordt afgerond met een landelijk erkend examen dat uit een schriftelijk en een praktisch gedeelte bestaat. Als de cursist het examen met goed gevolg aflegt, dan ontvangt hij/zij het landelijk erkende persoonscertificaat DTA. Het certificaat heeft een geldigheidstermijn van drie jaar.

Examen

De examenkosten bedragen €725,- per persoon excl. btw voor het examen. Om deel te kunnen nemen aan het DTA-examen dient de kandidaat te beschikken over een DAV-certificaat van vóór 01 oktober 2015, een DAV 2-certificaat of een DTA certificaat. 

Het DTA examen is ook los te boeken of met alleen een examentraining vooraf.

Wat kun je verwachten? 

 • Het examen DTA toetst of de kandidaat de kennis en vaardigheden bezit die nodig zijn om goed te kunnen functioneren als DTA.
 • Het examen bestaat uit een theoretische en praktische toets.
 • Het theoriedeel bevat een toets met 35 meerkeuzevragen en een aantal open vragen.
 • In het praktijkdeel voert de kandidaat opdrachten uit, zoals het verpakken van asbesthoudend afval of het houden van een voorlichtingsgesprek. Hij/zij moet daarvoor naar verschillende ruimten, waarbij steeds andere werkomstandigheden zijn nagebootst. Een deel van de praktijkopdrachten voeren de kandidaten in duo’s uit.
 • Het examen DTA duurt in totaal één dagdeel en is toevertrouwd aan een onafhankelijk exameninstituut.

Vereiste aan te leveren formulieren voor het DTA examen

 • Geldig Facefit-test certificaat
 • Werkgeversverklaring Masker
 • Certificaat deel 2 instructie “adembescherming”
 • Geldig DAV2 certificaat of geldig DTA certificaat
 • Kopie identiteitsbewijs
 • IBEX certificatie-overeenkomst
Inschrijven Offerte Meer