Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering - DTA - AAB Training & Opleiding

Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering - DTA

Zelfstandig leiding geven aan en toezicht houden op asbestverwijderingsprojecten

Cursus Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA)

In de 4-daagse cursus Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA) leren de deelnemers zelfstandig leiding te geven aan en toezicht te houden op asbestverwijderingsprojecten.

Sinds het Asbestverwijderingsbesluit van kracht is, is het werken met asbesthoudende materialen aan strenge regels gebonden. Veilig werken met asbest start met de juiste kennis en vaardigheden. Elk saneringsproject wordt daarom begeleid door een Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA). Hij stuurt de saneerders aan en is aanspreekpunt voor alle betrokkenen, zoals de handhavende instanties.

Als je slaagt voor het examen DTA voldoet je aan de eindtermen zoals opgesteld in de SC-510.

Wie is de doelgroep

De opleiding DTA is bedoeld voor: Leidinggevenden bij asbestsaneringen, Toezichthouders van opdrachtgevers bij asbestsaneringen en iedereen die wil voldoen aan de voorwaarden in het Arbeidsomstandigheden besluit (art. 4.54 en de SC 530). De DTA opleiding is met name bestemd voor bedrijfsleiders, (hoofd)uitvoerders, voorlieden en werkvoorbereiders van asbestwerkzaamheden. Maar ook voor opdrachtgevers en facilitair managers, directies van woningbouwverenigingen en werknemers in de asbestverwijderingsindustrie.

Om deel te kunnen nemen aan het DTA-examen moet je beschikken over een DAV-certificaat van vóór 1 oktober 2015, een DAV2 certificaat of een DTA certificaat. Indien het DTA certificaat langer dan een jaar is verlopen, dien je eerst het DAV2 certificaat te behalen

Doel Deskundig Toezichthouder Asbest

De cursist theoretisch en praktisch voorbereiden op het landelijk examen DTA SC 510. Men kan daarna zelfstandig leiding geven aan en toezicht houden op asbestverwijderingsprojecten.

Welk resultaat bereik je

De training reikt de cursisten alle kennis en praktische vaardigheden aan om tijdens asbestsaneringen deskundig leiding te geven en ongewenste risico’s voor mens en milieu te beperken.

Wil je meer informatie?

Vraag een offerte op voor meer informatie, download de brochure of neem contact op via info@aabgroep.nl of 0341-499744.

Startdata

Staan er geen data gepland of komen data en locatie je niet uit? Neem contact met ons op via info@aabgroep.nl of 0341-499744 zodat we de mogelijkheden kunnen bespreken. Of schrijf je in zonder datum, dan nemen we contact met je op zodra er nieuwe data worden gepland.

Wat is de inhoud van de cursus

Theorie:

 • Soorten asbest, eigenschappen, toepassing van asbest en asbesthoudende materialen;
 • Technische- en organisatorische maatregelen, risicobeheersing;
 • Containment, ventilatie, filters, vervanging, beveiliging;
 • Onderdrukmachines, decontaminatie unit;
 • Risicoklassen-indeling;
 • Eindschoonmaak en Arbeidshygiënische strategie;
 • Behandelingsmethoden van asbest en asbestafval;
 • Leidinggeven en toezicht houden;
 • Het opstellen van een werkplan;
 • Het lezen van een inventarisatierapport.

Praktijk:

 • De decontaminatieprocedure, hanteren van apparatuur;
 • Het gebruik van een asbest couveusezak;
 • Het hanteren van persoonlijke beschermingsmiddelen en afhankelijke adembescherming;
 • Het omgaan met medewerkers;
 • Het aansluiten van het watermanagentsysteem.

Hoeveel deelnemers in een groep

Aantal deelnemers: maximaal 15 personen

Incompany of open inschrijving

De training is zowel incompany te organiseren als via de open inschrijving te volgen. Vraag een offerte op voor meer informatie of schrijf je direct in. Bekijk hiervoor de startdata in het cursusmenu.

Wat zijn relevante of vervolgtrainingen?

Om je klaar te stomen voor het examen kun je nog een examentraining volgen. Het examen is de laatste stap op weg naar het deskundig toezicht houden bij asbestsaneringen.

Hoe lang duurt de cursus

Cursusduur standaard: 4 dagen.

Wat staat er op mijn certificaat

De training DTA wordt afgerond met een landelijk erkend examen dat uit een schriftelijk en een praktisch gedeelte bestaat. Als de cursist het examen met goed gevolg aflegt, dan ontvangt hij/zij het landelijk erkende persoonscertificaat DTA. Het certificaat heeft een geldigheidstermijn van drie jaar.

Examen

De examenkosten bedragen €725,- per persoon excl. btw voor het examen. Om deel te kunnen nemen aan het DTA-examen dient de kandidaat te beschikken over een DAV-certificaat van vóór 01 oktober 2015, een DAV 2-certificaat of een DTA certificaat. 

Het DTA examen is ook los te boeken of met alleen een examentraining vooraf.

Inschrijven Offerte Meer
Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang elke maand een overzicht van de geplande cursussen in jouw branche.