Deskundig Leidinggevende Projecten - DLP - AAB Training & Opleiding

Deskundig Leidinggevende Projecten - DLP

Verontreinigde grond (DLP) inclusief asbest herkennen

Cursus Deskundig Leidinggevende Projecten

Ben je aan het werk bij bodemsaneringen en baggerwerken, dan is het belangrijk dat je voldoende weet van de werkvoorbereiding, wetgeving en communicatie als het gaat om verontreinigde grond en verontreinigd (grond) water.

In het dichtbevolkte Nederland dienen we uiterst zorgvuldig met onze bodem en het grondwater om te gaan. De verontreiniging van (voormalige) bedrijfsterreinen, afvalstortplaatsen en waterbodems kunnen een bedreiging zijn voor de gezondheid en het milieu. Soms is de situatie zo ernstig dat een bodemsanering moet plaatsvinden. Dit moet uiteraard wel verantwoord gebeuren. Na het volgen van de cursus DLP weet jij wat je moet doen bij risicovolle situaties. 

De opleiding voldoet aan de CROW 400 en na afloop mag je aan het werk in de veiligheidsklasse 'Oranje' tot en met 'Rood niet vluchtig'.

Wie is de doelgroep

De DLP Opleiding is bedoeld voor Milieu- en veiligheidskundigen, toezichthouders, opzichters, projectleiders, medewerkers van aannemers, ingenieurs- en milieuadviesbureaus en andere betrokkenen bij het tot stand komen en/of uitvoeren van bodemsaneringwerkzaamheden.

Welk resultaat bereik je

Na afloop beschik je over de vereiste kennis en vaardigheden die noodzakelijk is om een bodemsanering veilig en gezond uit te voeren.

Wil je meer informatie?

Vraag een offerte bij ons op of neem contact op via info@aabgroep.nl of 0341-499744.

Startdata

Staan er geen data gepland of komen data en locatie je niet uit? Neem contact met ons op via info@aabgroep.nl of 0341-499744 zodat we de mogelijkheden kunnen bespreken. Of schrijf je in zonder datum, dan nemen we contact met je op zodra er nieuwe data worden gepland.

Wat is de inhoud van de cursus

De training wordt gegeven inclusief 2 uur Asbestherkennen. Tijdens de tweedaagse training komen de risico’s van werken met verontreinigde grond en de te nemen veiligheidsmaatregelen aan de orde.

 • De Arbeidsomstandighedenwet en de verantwoordelijkheden van betrokken partijen worden besproken.
 • Aandacht ook voor de (praktische) maatregelen ‘hoe om te gaan met asbest in grond’.
 • Er is veel tijd ingeruimd voor de toepassing van de theorie in de praktijk. Nabootsing van praktijksituaties zorgt namelijk pas voor echte oefening. Voorbeelden zijn het oefenen met adembeschermingsmiddelen en gasmeetinstrumenten.
 • Arbo- en milieuwetgeving.
 • Veiligheidsklassen kunnen bepalen en controleren.
 • Maatregelen praktisch toepassen.
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen en beschermde voorzieningen.
 • V&G-plannen.
 • De rol van de opdrachtgever/opdrachtnemer.
 • Luchtkwaliteitsmetingen theorie en het praktische gebruik van apparatuur.
 • Asbest herkennen.
 • Jouw rol als de 'DLP’er in de praktijk.
 • Onze jarenlange ervaring met bodemonderzoek en -sanering loopt als een rode draad door de training heen.

Hoeveel deelnemers in een groep

Aantal deelnemers: maximaal 10 personen

Incompany of open inschrijving

Deze cursus wordt voornamelijk incompany georganiseerd. Vraag ons naar de mogelijkheden door een offerte op te vragen, of neem op via info@aabgroep.nl of 0341-499744.

Wat zijn relevante of vervolgtrainingen?

Kijk ook eens naar alle andere asbest gerelateerde trainingen, zoals asbestherkenning, asbestdeskundige of asbest voorlichting.

Hoe lang duurt de cursus

Cursusduur inclusief examen: 2 dagen (tussen de lesdagen en het examen zit één week tijd i.v.m. zelfstudie).
Cursusduur herhaling: 1 dag

Examen

Aan het eind van de opleiding wordt je geëxamineerd conform CROW 400 richtlijn. Na het met goed gevolg afleggen van dit examen ontvang je het diploma DLP-400. De opleiding voldoet aan de toets- en eindtermen zoals opgesteld door het 'platform CROW 400'. Als je een positief resultaat hebt behaald, mag je aan het werk in de veiligheidsklasse 'Oranje' tot en met 'Rood niet vluchtig'.

Wat staat er op mijn certificaat

Na deelname aan de cursus ontvangt de cursist een persoonlijk certificaat. 

Inschrijven Offerte Meer
Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang elke maand een overzicht van de geplande cursussen in jouw branche.