Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP) - AAB Training & Opleiding

Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP)

Verontreinigde grond (DLP) inclusief asbest herkennen

In het dichtbevolkte Nederland dienen we uiterst zorgvuldig met onze bodem en het grondwater om te gaan. De verontreiniging van (voormalige) bedrijfsterreinen, afvalstortplaatsen en waterbodems kunnen een bedreiging zijn voor de gezondheid en het milieu. Soms is de situatie zo ernstig dat een bodemsanering moet plaatsvinden. Dit moet uiteraard wel verantwoord gebeuren.

Doelgroep DLP

De DLP Opleiding is bedoeld voor Milieu- en veiligheidskundigen, toezichthouders, opzichters, projectleiders, medewerkers van aannemers, ingenieurs- en milieuadviesbureaus en andere betrokkenen bij het tot stand komen en/of uitvoeren van bodemsaneringwerkzaamheden.

Resultaat Deskundig leidinggevende projecten

Na afloop beschikken deelnemers over de vereiste kennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn om een bodemsanering veilig en gezond uit te voeren.

Startdata

Staan er geen data gepland of komen data en locatie je niet uit? Neem contact met ons op via info@aabgroep.nl of 0341-499744 zodat we de mogelijkheden kunnen bespreken. Of schrijf je in zonder datum, dan nemen we contact met je op zodra er nieuwe data worden gepland.

Inhoud DLP

De training wordt gegeven inclusief 2 uur Asbestherkennen. Tijdens de tweedaagse training komen de risico’s van werken met verontreinigde grond en de te nemen veiligheidsmaatregelen aan de orde;

  • Ook bespreken we de Arbeidsomstandighedenwet en de verantwoordelijkheden van betrokken partijen;
  • Aandacht ook voor de (praktische) maatregelen ‘hoe om te gaan met asbest in grond’;
  • Er is veel tijd ingeruimd voor de toepassing van de theorie in de praktijk. Nabootsing van praktijksituaties zorgt namelijk pas voor echte oefening. Voorbeelden zijn het oefenen met adembeschermingsmiddelen en gasmeetinstrumenten;
  • Onze jarenlange ervaring met bodemonderzoek en -sanering loopt als een rode draad door de training heen.

Deelnemers Deskundig leidinggevende projecten

Aantal deelnemers: maximaal 10 personen

Tijdsduur DLP

Cursusduur inclusief examen: 2 dagen (tussen de lesdagen en het examen zit één week tijd i.v.m. zelfstudie).
Cursusduur herhaling: 1 dag

Certificaat Deskundig leidinggevende projecten

Na deelname aan de cursus ontvangt de cursist een persoonlijk certificaat. Dit certificaat heeft een adviesgeldigheidsduur van vijf jaar.

Inschrijven Offerte Meer