Asbest Voorlichting - AAB Training & Opleiding

Asbest Voorlichting

Bewustwording van risico's bij asbest en hoe deze te vermijden dan wel beheersbaar maken

Doelgroep Asbestvoorlichting

De cursus Asbestvoorlichting is bedoeld voor: Aannemers, Monteurs, Gemeenteambtenaren, Servicemedewerkers, Opzichters van woningbouwverenigingen, Vastgoedeigenaren en beheerders en Medewerkers van hulpdiensten, zoals politie en brandweer.

Doel

Asbest is vooral in de bouw veel toegepast vanwege de uitstekende brandvertragende, isolerende en duurzame eigenschappen van het materiaal. Totdat men ontdekte dat asbestvezels schadelijk zijn voor de gezondheid.

  • Sinds het Asbestverwijderingsbesluit van kracht is, is het werken met en het verwerken en transporteren van asbesthoudende materialen aan strenge regels gebonden.
  • Maar is iedereen in staat om asbest te herkennen? En wat is asbest precies?

Met deze training legt u een basis voor een veilige omgang met asbest. Het doel van de voorlichting is werknemers bewust te maken van de risico’s die aan asbest zijn verbonden en aan te geven hoe de risico’s vermeden dan wel beheersbaar gemaakt kunnen worden.

Startdata

Staan er geen data gepland of komen data en locatie je niet uit? Neem contact met ons op via info@aabgroep.nl of 0341-499744 zodat we de mogelijkheden kunnen bespreken. Of schrijf je in zonder datum, dan nemen we contact met je op zodra er nieuwe data worden gepland.

Inhoud Asbestvoorlichting

De invulling van de voorlichting wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald. Afhankelijk van de duur van de voorlichting kunnen de volgende onderwerpen aan bod komen;

  • Gevaren van asbest;
  • Herkennen van soorten asbest en asbesthoudend materiaal;
  • Beschermingsmaatregelen;
  • Wet- en regelgeving;
  • Procedures binnen de organisatie inzake asbest;
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen.

Deelnemers

Aantal deelnemers: maximaal 15 personen

Certificaat Asbestvoorlichting

De cursist ontvangt een certificaat van deelname

Inschrijven Offerte Meer