Asbest in cementbuizen - AAB Training & Opleiding

Asbest in cementbuizen

Asbest in cementleidingen en de diverse soorten en toepassingen ervan leren herkennen

Doelgroep cursus asbest in cementbuizen

De cursus asbest in cementbuizen is bedoeld voor iedereen die beroepshalve met asbest in de grond in aanraking kan komen; overal kan asbest zitten en dat kan risico’s opleveren voor de gezondheid van deze medewerkers. Om deze reden moeten zij het materiaal in ieder geval kunnen herkennen. Tevens is de cursus bedoeld voor degene die werken aan het ondergrondse openbare gas -, water en rioolleidingnet en Medewerkers van installatie bedrijven.

Doel cursus asbest in cementbuizen

Naast gebouwen en installaties, kunnen ook cementbuizen in de grond asbest bevatten. Bij het aanboren, repareren of verwijderen van deze buizen kunnen asbestvezels vrijkomen, wat gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Om veilig te kunnen werken met deze asbestcementbuizen, is er een speciale training ontwikkeld, waarin medewerkers leren hoe ze om moeten gaan met asbesthoudende buizen.

Startdata

Staan er geen data gepland of komen data en locatie je niet uit? Neem contact met ons op via info@aabgroep.nl of 0341-499744 zodat we de mogelijkheden kunnen bespreken. Of schrijf je in zonder datum, dan nemen we contact met je op zodra er nieuwe data worden gepland.

Inhoud cursus asbest in cementbuizen

  • Een speciaal ontwikkelde training om asbest in cementbuizen en de diverse soorten en toepassingen ervan te leren herkennen. 
  • Het protocol ‘Veilig werken met asbestcementleidingen’ wordt behandeld.
  • Ook wordt er in gegaan op hoe te handelen bij een asbestvondst. 
  • Voor het cursusmateriaal wordt geput uit rijke bron. De specialisten hebben jarenlange ervaring met asbestonderzoek, handelen bij asbestcalamiteiten en het aansturen van saneringen. 
  • De leermiddelen van de training zijn modulair opgezet volgens moderne onderwijsmethoden.
  • Na afloop van de training ontvangt de cursist een certificaat van deelname.

Deelnemers


Aantal deelnemers: maximaal 12 personen

Tijdsduur cursus asbest in cementbuizen

Cursusduur: 1 dag

Certificaat cursus asbest in cementbuizen

Na afloop van de training ontvangt de cursist een certificaat van deelname.

Offerte Meer