Asbestherkenning - AAB Training & Opleiding

Asbestherkenning

Risico’s en herkennen van asbest door middel van monsters en hoe te handelen met asbest

Doelgroep cursus asbestherkenning

De cursus asbestherkenning is bedoeld voor medewerkers die beroepsmatig met asbest in aanraking kan komen. Vooral moet worden gedacht aan uitvoerenden in de renovatie en sloopaanneming, sorteerbedrijven, recyclingbedrijven, asbestonderzoeksbureaus, inzamelbedrijven, GWW-bedrijven die herbruikbaar sloopafval verwerken en aan mensen die in het bezit zijn van een diploma Deskundig Toezichthouder Asbestsloop (DTA).

Tevens is de cursus geschikt voor medewerkers van Bouw- en Woningtoezicht, milieu-inspecteurs, medewerkers van Gemeentediensten, politie, brandweer en arbeidsinspectie.

Doel

Kennis en inzicht verkrijgen in:

 • risico’s van asbest;
 • herkennen van asbest doormiddel van monsters;
 • handelwijze nadat asbest als zodanig is herkend;
 • veiligheids- en bedrijfsvoorschriften.

Resultaat

Na het volgen van deze training voldoen werkgever en deelnemers aan de door de Arbowet en de Inspectie SZW gestelde eisen van voldoende instructie en aantoonbaarheid.

Startdata

Staan er geen data gepland of komen data en locatie je niet uit? Neem contact met ons op via info@aabgroep.nl of 0341-499744 zodat we de mogelijkheden kunnen bespreken. Of schrijf je in zonder datum, dan nemen we contact met je op zodra er nieuwe data worden gepland.

Inhoud cursus asbestherkenning

In deze trainingen komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • introductie, vindplaatsen, wet- en regelgeving;
 • asbest, soorten en eigenschappen;
 • risico’s van asbest en ziekten;
 • plaatsen waar men asbest kan tegenkomen;
 • producten en voorbeelden met asbest;
 • asbest herkennen algemeen en in producten;
 • hoe te handelen bij ontvangst “verdachte” goederen;
 • mate van blootstelling in de praktijk en hoe hiermee om te gaan.
 • praktijk

Onze docent heeft vooraf contact met u, om het programma af te stemmen op de situatie binnen uw organisatie.

Deelnemers

Aantal deelnemers: maximaal 15 personen

Tijdsduur cursus asbestherkenning

Cursusduur: 1 dag
Cursusduur opfriscursus: 1 dagdeel

Certificaat cursus asbestherkenning

Na deelname aan de cursus ontvangt de cursist een persoonlijk certificaat.

Het certificaat heeft een adviesgeldigheidsduur van 5 jaar. 

Inschrijven Offerte Meer