Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) - AAB Training & Opleiding

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Inzicht in de RI&E en wat een RI&E voor uw organisatie betekenen

Doelgroep cursus RI&E

Deelnemers(VGM- coördinator/ preventiemedewerker o.a.) die bezig zijn met veiligheid binnen hun organisatie.

Doel 

Met RI&E wordt bedoeld de risico-inventarisatie en –evaluatie op basis van de arbeidsomstandigheden wetgeving. Het betreft dus de situaties en handelingen van personen in een werkrelatie en derden zoals burgers, bezoekers, monteurs etc.

Doel RI&E

 • Verhogen van Arbo bewustwording;
 • RI&E is een proces in uitvoering;
 • Betrokkenheid van werkvloer/OR verhogen;
 • Geven van inzicht in afbreukrisico’s;
 • Laten zien van kansen;
 • Laten zien wat goed gaat;
 • Is een aanzet voor aanscherpen beleid.

Resultaat

Aan het eind van deze cursus hebt u inzicht in de RI&E en wat een RI&E voor uw organisatie betekenen.

Startdata

Staan er geen data gepland of komen de geplande data je niet uit? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken via 0341-499744 of info@aabgroep.nl. Wil je liever op de wachtlijst komen zodat we je op de hoogte kunnen houden van nieuwe data? Schrijf je dan in via het inschrijfformulier zonder d

Inhoud cursus RI&E

Kennen van het het begrip Risico Inventarisatie & Evaluatie;

 • (her)Kennen van de valkuilen die kunnen optreden tijdens uitvoering;
 • Kennis hebben van weerstanden die op kunnen treden;
 • Het verschil tussen gevaar en risico onderkennen;
 • Een risico helder kunnen omschrijven;
 • Arbeid hygiënische strategie kennen.

Deelnemers

Aantal deelnemers: maximaal 15 personen

Tijdsduur cursus RI&E

Cursusduur: 1 dag

Certificaat cursus RI&E

Na deelname aan de training ontvangt de cursist een persoonlijk certificaat.

Inschrijven Offerte Meer