Aanscherping Arbowetgeving - AAB Training & Opleiding

Aanscherping Arbowetgeving

Actualiseert je kennis over de Arbowetgeving

Doelgroep training aanscherping arbowetgeving

AAB Training en Opleiding organiseert de eendaagse training: ‘off the record’ over de aanscherping van de Arbowetgeving. Tijdens deze eendaagse training actualiseert u uw kennis over de Arbowetgeving en krijgt u inzicht in de werkwijze van Arbeidsinspecteurs. Met name de wijze waarop Inspectie SZW sinds 1 januari 2013 de Arbowetgeving handhaaft en wat consequenties zijn voor het handhaving en boetebeleid, staan centraal in deze training.

Volg nu onze training en u bent in staat met een inspecteursblik naar de risico’s binnen uw organisatie te kijken!

Sinds 1 januari 2013 is de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving, de WAHSS, van kracht. Deze wet richt zich op alle SZW wetgeving, dus ook het optreden tegen illegale arbeid en onveilige arbeidsomstandigheden. De belangrijkste consequenties van deze wet zijn:

 • Hogere boetes;
 • Hogere straffen bij herhaalde overtreding;
 • Stilleggen van bedrijfsonderdelen;
 • Last onder dwangsom;
 • Geen tussenkomst van de rechter.

Startdata

Staan er geen data gepland of komen de geplande data je niet uit? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken via 0341-499744 of info@aabgroep.nl. Wil je liever op de wachtlijst komen zodat we je op de hoogte kunnen houden van nieuwe data? Schrijf je dan in via het inschrijfformulier zonder d

Inhoud training aanscherping arbowetgeving

Tijdens de training geeft onze docent, een Arbeidsinspecteur, inzicht in de consequenties van de aangescherpte wet. U krijgt antwoord op vragen als: Hoe kijkt een inspecteur naar mijn bedrijf en wat zijn de consequenties van deze nieuwe wet voor mij. Op welke wijze draagt dit bij aan het verbeteren van de veiligheid in onze organisatie? En als een Arbeidsinspecteur langskomt, wat kan ik dan verwachten

De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Wet WAHSS;
 • handhavingsbeleid inspectie SZW;
  • Locatiebeginsel en recidive;
 • gezagsrelatie bij het uitvoeren van werkzaamheden en de verdeling van verantwoordelijkheden tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer;
 • toepassen van de wetgeving aan de hand praktijkcases:
  • handhaving in de praktijk;
  • verbetering van arbeidsomstandigheden op basis van aangescherpte wetgeving;
  • risicobeheersing en risicomanagement.

Tijdsduur training aanscherping arbowetgeving

Cursusduur: 1 dag

Certificaat training aanscherping arbowetgeving

Na deelname aan de cursus ontvangt de cursist een persoonlijk certificaat

Inschrijven Offerte Meer