Wet natuurbescherming  - AAB Training & Opleiding

Wet natuurbescherming

Op deskundige wijze onderhoud verrichten in gemeentelijk groen; niv, 1, 2, 3.

Opties

Cursus Wet natuurbescherming

Ga jij aan de slag in openbaar groen? Zorg er voor dat je deskundig te werk kunt gaan en dat je beschikt over de benodigde kennis en vaardigheden om verplichtingen in het kader van de Wet natuurbescherming (Flora- & Faunawet) toe te passen. 

De wet natuurbescherming beschermt Nederlandse natuurgebieden en planten- en diersoorten

De Wet natuurbescherming is door de overheid opgesteld in 2015 ter bescherming van de natuur. Het is belangrijk voor de natuur dat er veel verschillende planten- en diersoorten zijn. Sommige soorten zijn kwetsbaar, daarom is het belangrijk dat ze worden beschermd. Denk bijvoorbeeld aan vleermuizen en bepaalde vogels. 

In 2021 gaat de Wet natuurbescherming op in de Omgevingswet. De nieuwe wet beschermt de natuur op hetzelfde niveau als de huidige wet. 

Wat staat er in de wet?

  • De manier waarop we met de natuur omgaan (de zorgplicht)
  • Maatregelen die provincies en het Rijk moeten nemen ter bescherming van de natuur
  • Specifieke onderwerpen, zoals de jacht, bomen, de bestrijding van schadelijke dieren en hoe we omgaan met niet inheemse dieren en planten.

Varianten cursus Wet natuurbescherming

Hierboven tref je de varianten in de cursus wet natuurbescherming (flora en fauna). Hoe weet je welke voor jou geschikt is?

Weet je niet zeker welk niveau jij moet volgen? Neem contact met ons op!

Offerte Meer