Snoeien van laanbomen - AAB Training & Opleiding

Snoeien van laanbomen

Verschillende (laan) bomen (her)kennen, juiste wijze van snoeien en onderhoud

Doelgroep cursus snoeien van laanbomen

De cursus bomen snoeien is bedoeld voor personen die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van bomen in perken en langs wegen.

Doel

De cursist leert verschillende bomen (her)kennen en weet op welke wijze deze gesnoeid dienen te worden.

Resultaat

Na het volgen van deze training heeft de cursist kennis van diverse types bomen en het (veilig) snoeien ervan.

Inhoud

In deze training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • kennen en herkennen van de diverse types bomen, (onderverdelen in snoeigroepen met termen als rijphout spinthout en kernhoutbomen);
  • snoeitijdstippen (hangen o.a. samen met bovenstaande);
  • opkronen;
  • gebruik van het juiste gereedschap;
  • begeleidingssnoei;
  • bladvolume in relatie met de wortels;
  • windvastheid;
  • wijkers en blijvers;
  • volgroeide fase en eindbeeld.

Dagdeel 1

Theorie, uitleg over boomsoorten, snoeiwijzen – tijden & groeiwijzen, uitleg over termen als werken naar eindbeeld. Het bepalen van de conditie van de boom, veiligheid en de juiste snoeigereedschappen

Dagdeel 2

De wijk in, kijken naar hoe bomen in de wijk en omgeving worden bijgehouden, leren we hier wat van? Zien we positieve of negatieve zaken. Welk eindbeeld heeft men voor ogen en wordt hier ook naar gewerkt? Kiezen we voor de juiste tak(ken) en hoeveel mag er eigenlijk per jaar gesnoeid worden?.

Dagdeel 3 & 4

Praktijk – gekozen kan worden om bijvoorbeeld de 2e dag dit samen in de praktijk verder te oefenen en vervolgens af te sluiten met een evaluatie

Incompany

Geef deze training incompany zodat je medewerkers direct in de praktijk met eigen materialen aan de slag kunnen. Het voordeel van een incompany is dat je medewerkers geen tijd kwijt zijn aan reizen, eigen materiaal kunnen gebruiken en de theorie direct in de praktijk kunnen toetsen. 

Deelnemers

Aantal deelnemers: maximaal 8 personen

Tijdsduur 

Cursusduur: 2 dagen

Certificaat 

Na deelname aan de cursus ontvangt de cursist een persoonlijk certificaat.

Inschrijven Offerte Meer