Incidentmanagement - AAB Training & Opleiding

Incidentmanagement

Richtlijn Eerste Veiligheidsmaatregelen bij Verkeersincidenten

Doelgroep cursus incidentmanagement

Alle IM hulpverleners, (wegbeheerders, bergers, politie, brandweer en ambulance), alle pechhulpverleners, servicebedrijven aangesloten bij BOVAG/VACO, calamiteitaannemers en medewerkers die in hun dagelijks werk betrokken zijn bij afhandeling en calamiteiten op en langs rijks- en provinciale wegen.

Doel 

Deze cursus REVI is interactief van opzet. Naast theorie zal er ook met praktijkcases worden gewerkt.

Resultaat

Na het volgen van deze cursus beschikt de deelnemer over voldoende basiskennis tot het nemen van de eerste veiligheidsmaatregelen bij verkeerincidenten op wegen met een- of tweezijdig aanrijdgevaar. Dit gebeurd aan de hand van de “Richtlijn Eerste Veiligheidsmaatregelen bij Verkeersincidenten”. Daarnaast hebben de deelnemers aan de hand van praktijkcases geoefend met het nemen van de eerste veiligheidsmaatregelen.

Startdata

Zijn er nog geen data gepland, of komen de geplande data en locatie je niet uit? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken via 0341-499744 of info@aabgroep.nl. Je kunt je ook inschrijven zonder data. Zodra we nieuwe data plannen nemen we dan contact met je op!

Inhoud cursus incidentmanagement

De volgende onderwerpen behandeld:

 • Eerste veiligheidsmaatregelen: de 4 V’s
 • Beveiliging incidenten op rijbaan met eenzijdig en tweezijdig aanrijdgevaar
 • Beveiliging pechhulpverlening
 • Veiligheidsruimte in verschillende situaties toepassen
 • Handmatig waarschuwen verkeer
 • Gevaarlijke stoffen
 • Zwaailichtdiscipline
 • Vervolgmaatregelen
 • Gebruik vluchtstrook
 • Procedure aanvraag verkeersmaatregel

Deelnemers

Minimaal 10 deelnemers / maximaal 12 deelnemers

Tijdsduur cursus incidentmanagement

Cursusduur: 1 dag

Certificaat cursus incidentmanagement

Na deelname aan de cursus ontvangt de cursist een persoonlijk certificaat.

CCV / Code 95 cursus incidentmanagement

De cursus is CCV gecertificeerd (code 95) en kan dus meetellen voor beroepschauffeurs in het kader van de richtlijn vakbekwaamheid (7 uur theorie)

Inschrijven Offerte Meer