Hulpverlening Geïsoleerde Arbeid (HGA) - AAB Training & Opleiding

Hulpverlening Geïsoleerde Arbeid (HGA)

Bij een calamiteit direct eerste hulp verlenen en op een juiste wijze alarmeren

Doelgroep cursus hulpverlening geïsoleerde arbeid

De cursus Hulpverlening Geïsoleerde Arbeid (HGA) is bedoeld voor personen die werkzaamheden verrichten op locaties in het buitengebied lopen specifieke risico’s. Zij dienen over competenties te beschikken, zodat bij een calamiteit direct eerste hulp verleend kan worden en dat op een juiste wijze gealarmeerd kan worden.

Doel cursus HGA

De cursus ‘Hulpverlening Geïsoleerde Arbeid' bereid deze personen voor. Het vergroten van het kennisniveau, bewustwording en het aanleren van vaardigheden zijn doelstellingen van deze training.

Startdata

Zijn er nog geen data gepland, of komen de geplande data en locatie je niet uit? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken via 0341-499744 of info@aabgroep.nl. Je kunt je ook inschrijven zonder data. Zodra we nieuwe data plannen nemen we dan contact met je op!

Inhoud cursus hulpverlening geïsoleerde arbeid

Tijdens de cursus is er aandacht voor de uitvoering van het verlenen van eerste hulp in de praktijk. De volgende thema’s komen aan bod:

 • Brandpreventie
 • Wat is brand?
 • Hoe ontstaat brand?
 • Wat is een beginnende brand?
 • Wat heb je tot je beschikking om een beginnende brand te doven?
 • Praktijkopdracht brandpreventie

Alarmeren

 • Op welke manier moet er gealarmeerd worden?
 • Hoe wordt een juiste melding (incl. locatie) gedaan?
 • Hoe wordt de professionele hulp opgevangen?

Eerste hulp op locatie (met inzicht in specifieke redding technieken)

 • 5 basisregels voor Eerste Hulp
 • Vervoer van een slachtoffer ( Nood vervoersgreep van Rautek, ondersteunend vervoer, vervoer met een deken)
 • Reanimatie
 • Inhoud van de EHBO trommel

Met behulp van verschillende taakkaarten worden verschillende ongevalsituaties gesitueerd. Gericht op de werkomgeving van de cursist. Bijvoorbeeld werken langs de weg, werken met een kettingzaag, etc. Maar ook meer algemene thema’s, zoals botbreuken, oververhitting en onderkoeling.

Incompany

Geef deze training incompany zodat je medewerkers direct in de praktijk met eigen materialen aan de slag kunnen. Het voordeel van een incompany is dat je medewerkers geen tijd kwijt zijn aan reizen, eigen materiaal kunnen gebruiken en de theorie direct in de praktijk kunnen toetsen. 

Onze docent heeft vooraf contact, om het programma af te stemmen op de situatie binnen jouw organisatie.

Deelnemers cursus HGA

Aantal deelnemers: maximaal 10 personen

Tijdsduur cursus hulpverlening geïsoleerde arbeid

Cursusduur: 1 dag

Certificaat cursus hulpverlening geïsoleerde arbeid

Na deelname aan de cursus ontvangt de cursist een persoonlijk certificaat. Dit certificaat heeft een adviesgeldigheidsduur van 5 jaar.

Inschrijven Offerte Meer