Ergonomie werkplek - AAB Training & Opleiding

Ergonomie werkplek

De werkplek optimaliseren en gezondheidsrisico’s voorkomen of beperken

Bijna de helft van de werkende Nederlanders werkt veelvuldig met een beeldscherm. Gezondheidsklachten bij beeldschermwerkers betreffen op dit moment vooral RSI en psychische klachten door werkdruk. RSI komt veelvuldig voor; geschat wordt dat 25% van de werkzame beroepsbevolking deze klachten heeft.

Doelgroep cursus beeldschermergonomie

De cursus ergonomie werkplek is bedoeld voor medewerkers die beeldschermwerk verrichten en daarvoor meer dan twee uur per dag (hoeft niet aaneengesloten te zijn) achter hun computer zitten.

Doel

Het doel van deze training is om inzicht te krijgen in de belasting en klachten bij beeldschermwerk. De cursist leer de werkplek te optimaliseren en gezondheidsrisico’s te voorkomen of te beperken.

Resultaat

Na het volgen van deze training hebben de deelnemers:

  • kennis van een juiste werkplekinrichting;
  • kennis van een gezond houding- en bewegingspatroon;
  • inzicht in de preventie van klachten.

Startdata

Zijn er nog geen data gepland, of komen de geplande data en locatie je niet uit? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken via 0341-499744 of info@aabgroep.nl. Je kunt je ook inschrijven zonder data. Zodra we nieuwe data plannen nemen we dan contact met je op!

Inhoud cursus beeldschermergonomie

Deze training is opgebouwd uit een basiscursus beeldschermwerk en een praktijkgedeelte. Tijdens de behandeling van de theorie komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • afstemming tussen de lichamelijke belastbaarheid en de belasting;
  • ontstaanswijze van klachten door fysieke overbelasting, zoals RSI;
  • ergonomie en werkplekinrichting;
  • 5W-model;
  • preventieklachten;
  • hulpmiddelen en aanpassingen.

Inclusief een praktijkgedeelte bij één of twee werkplekken.

Incompany

Geef deze training incompany zodat je medewerkers direct in de praktijk met eigen materialen aan de slag kunnen. Het voordeel van een incompany is dat je medewerkers geen tijd kwijt zijn aan reizen, eigen materiaal kunnen gebruiken en de theorie direct in de praktijk kunnen toetsen. 

Onze docent heeft vooraf contact, om het programma af te stemmen op de situatie binnen jouw organisatie.

Tijdsduur

Cursusduur: 1 dagdeel.

Deelnemers 

Aantal deelnemers: maximaal 10 personen.

Certificaat cursus beeldschermergonomie

Na deelname aan de cursus ontvangt de cursist een persoonlijk certificaat.

Inschrijven Offerte Meer
Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang elke maand een overzicht van de geplande cursussen in jouw branche.