BHV basis - AAB Training & Opleiding

BHV basis

Voor medewerkers die binnen hun bedrijf of organisatie worden ingezet als BHV'er

Cursus BHV basis

Vanuit de Arbowet is vastgesteld dat elk bedrijf een BHV'er aangesteld moet hebben. Hoeveel BHV'ers nodig zijn, moet blijken uit een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).

Wie is de doelgroep 

De cursus BHV basis is bedoeld voor medewerkers die binnen hun bedrijf of organisatie worden ingezet als bedrijfshulpverlener (BHV’er).

Wat is het doel

Op grond van de Arbowet moet iedere organisatie in staat zijn om bij calamiteiten de gevolgen zoveel mogelijk te beperken, totdat professionele hulp aanwezig is. Om hieraan te voldoen moet binnen een organisatie deskundigheid worden verworven. Medewerkers dienen opgeleid te worden tot bedrijfshulpverleners, die bij calamiteiten, zoals brand, ongevallen en andere noodsituaties handelend kunnen optreden.

Hiermee voldoen werkgever en deelnemers aan de door de Arbowet en de Inspectie SZW gestelde eisen van voldoende instructie en aantoonbaarheid.

Na de cursus Basis BHV weet je:

 • een beginnende brand te herkennen en te bestrijden;
 • het verschil tussen verschillende blusmiddelen en wanneer en hoe deze te gebruiken;
 • verschillende letsels te herkennen en te behandelen;
 • levensreddend te handelen;
 • hoe te reanimeren (met en zonder AED);
 • de belangrijkste zaken rond communiceren tijdens een calamiteit;
 • de basis over ontruimen en evacueren.

Wil je meer informatie?

Vraag voor meer informatie een offerte bij ons op of schrijf je direct in voor een van de open inschrijvingen.

Startdata

Wat is de inhoud van de cursus

Vanaf september 2021 biedt AAB de BHV basis en herhaling cursus aan met lotusslachtoffer. In de open inschrijving kun je dit boeken in Almelo en Zeist. 

BHV Basis - dag 1: Brand & ontruiming

Deze eerste lesdag staat in het teken van brand en ontruiming. Een gecertificeerd instructeur behandelt zowel de theorie als de praktijk aan de hand van een afwisselend programma. Zo ontstaat de ideale mix tussen theorie, demonstraties en praktijkoefeningen.

De lesdag brand en ontruiming wordt afgesloten met een theorie-examen bestaande uit 15 multiple choice vragen. De toets wordt in de les nagekeken en de antwoorden van de toets worden in de les besproken. Zo weet je meteen of je voor het onderdeel brand en ontruiming geslaagd bent.

De eerste dag van BHV cursus bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Uitgangspunten van brandbestrijding
 • Verloop van een ontruiming
 • Table top oefening met ontruimingsplattegrond
 • Communicatie / Alarmeren
 • Gevaarherkenning van brand
 • Openen van een deur van een mogelijke brandruimte
 • Blusoefeningen met verschillende blusobjecten en blusmiddelen

BHV Basis - Dag 2: Levensreddend handelen

De tweede lesdag behandelen we levensreddende handelingen. We leren je de vijf basisregels bij het verlenen van eerste hulp, leren je een inschatting te maken van veilige en onveilige situaties en hoe je hierop moet handelen. Zo leer je wanneer je wel en wanneer je beter geen eerste hulp kunt verlenen en welke handelingen je specifiek kunt verrichten om de noodzakelijke eerste hulp te verlenen. Deze praktijkdag beoordeelt de docent of jouw handelen voldoende op niveau is.

De tweede dag van de BHV cursus bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Basisregels bij het verlenen van eerste hulp
 • Kennis van de vitale functies van de mens
 • Behandeling van een flauwte
 • Hoe te handelen bij lichte en ernstige bloedingen
 • Eerste hulp bij botbreuken
 • Herkennen van en handelen bij een slachtoffer met shock
 • Herkennen van en handelen bij een slachtoffer met brandwonden
 • Opheffen van een verslikking
 • Handelen bij een bewusteloos slachtoffer
 • Reanimatie met gebruik van de AED

Als je de basiscursus bedrijfshulpverlening met goed gevolg aflegt, voldoe je aan de drie hoofdtaken zoals benoemd in de Arbo-wet en ontvang je als geslaagd bedrijfshulpverlener de officieel erkende BHV draagpas. Wil je adequaat kunnen blijven handelen in geval van een calamiteit, dan moet je jaarlijks je kennis en vaardigheden update tijdens de BHV herhalingscursus. 

Wat zijn relevante of vervolgtrainingen

Kijk ook eens naar trainingen als BHV - coördinatorBHV hoofd, of BHV ploegleider als je verantwoordelijk bent voor het hele BHV team.

Praktische informatie BHV Basiscursus

Cursusduur: 2 dagen.

Aantal deelnemers: maximaal 12 personen.

Certificaat: Na het behalen van het examen ontvangt de cursist een certificaat met een geldigheid van een jaar.

Lotusslachtoffer Naast de reguliere BHV cursussen biedt AAB vanaf september 2021 de cursus BHV Basis en herhaling ook aan met een lotusslachtoffer. Waarom een Lotus slachtoffer?

Een gediplomeerde Lotus zal in overleg met de BHV Instructeur een letsel of ziektebeeld nabootsen. Door acteren, grimeren en gebruik te maken van een rollenspel wordt diverse situaties zo realistisch mogelijk nagebootst. De cursist moet reageren op de voor hem onbekende situatie en de geleerde theorie direct toepassen in de praktijk.

De hulpverlener leert hiermee hoe te handelen en hoe hij of zij reageert op de situatie en zal hierdoor meer voorbereid zijn op het moment dat er daadwerkelijk een calamiteit plaatsvindt.

Incompany of open inschrijving: Wil je een BHV training organiseren specifiek gericht op jouw bedrijf en omgeving? Vraag een offerte aan voor een incompany training. Voor iedere organisatie wordt het basisprogramma specifiek aangevuld met voorbeelden en cases, zodat een optimaal resultaat bereikt wordt.

Meld je aan voor een open inschrijving:

 • 2 lesdagen (op een van onze 60 locaties in Nederland)
 • Arrangementskosten, koffie/thee en lunch
 • Theorie-examen
 • Het Basisboek Bedrijfshulpverlening
 • Toegang tot digitale lesstof
 • Cursusmateriaal
 • Bij goed gevolg theorie en praktijk uw eigen persoonlijke BHV-pas

Meld je aan via het inschrijfformulier.

Wat vinden deelnemers van de cursus BHV basis

De BHV cursus draagt bij aan adequaat hulpverlenen

Bij het begin van de cursus wordt direct het belang van een BHV’er inzichtelijk. De lesdag kende een gestructureerde opbouw met een goede verhouding tussen theorie en praktijk. Met behulp van vele  praktijkoefeningen wordt de toekomstig BHV’er voorbereid op het verlenen van hulp bij een eventueel ongeval, brand en/of ontruiming. Deze cursus heeft persoonlijk gezorgd voor het feit dat ik in de toekomst adequaat hulp kan verlenen in geval van nood en erger kan voorkomen.

Leon Prinsen Kader, bureau voor kwaliteitszorg

Inschrijven Offerte Meer
Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang elke maand een overzicht van de geplande cursussen in jouw branche.