Disclaimer - AAB Training & Opleiding

Disclaimer

Disclaimer

AAB Groep b.v. (Kamer van Koophandel 08723583), hierna te noemen AAB Groep, verleent u hierbij toegang tot www.aabgroep.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door AAB Groep en derden zijn aangeleverd. AAB Groep behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.aabgroep.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van AAB Groep.


Beperkte aansprakelijkheid

De op www.aabgroep.nl aangeboden materialen en diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen betreffende inhoud kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van AAB Groep. In het bijzonder zijn alle prijzen op www.aabgroep.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij AAB Groep. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van AAB Groep, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.


Diensten AAB training en opleiding 

Wilt u meer weten over onze vorm van dienstverlening, neemt u contact op via telefoonnummer 0341 49 97 44 voor het maken van een vrijblijvend kennismakingsgesprek. In dit gesprek kunnen wij u laten zien middels een presentatie wat voor u de voordelen zijn om met dit systeem te werken.