Creatief Denken & Doen - AAB Training & Opleiding

Creatief Denken & Doen

Niet het geijkte pad, maar iets nieuws. Fris in het hoofd en zomaar iets anders

Doelgroep cursus creatief denken en doen

Managers en medewerkers die fris willen kijken naar nieuw beleid, nieuwe producten en teksten. Mensen die in eigen cases buiten de eigen kaders willen denken. Mensen die grenzen in analytische oplossingen ervaren en daar door heen willen breken.

Doel

Niet het geijkte pad, maar iets nieuws. Fris in het hoofd en zomaar iets anders. Eens echt nadenken over nieuw beleid. Een beleidstekst op een heel andere manier. Een ander plan van aanpak in het wijkbeheer. Nieuwe manieren in klantgericht werken. Misschien wil de cursist wel een heel andere brief schrijven. Iedereen kan creatief zijn. De cursist kan bewust werken met creativiteit.

Resultaat

Na het volgen van deze training kent de cursist methoden om creatief te zijn, creativiteit in het werk toe te passen en is de cursist verbaasd over zijn/haar denkkracht.

Startdata

Staan er geen data gepland of komen de geplande data je niet uit? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken via 0341-499744 of info@aabgroep.nl. Wil je liever op de wachtlijst komen zodat we je op de hoogte kunnen houden van nieuwe data? Schrijf je dan in via het inschrijfformulier zonder d

Inhoud cursus creatief denken en doen

De cursist is gestructureerd bezit met creatief zijn. Door het doen van provocerende oefeningen is iedereen in staat om uit de bekende structuren te stappen en creatief te zijn. Door vele oefeningen met een ogenschijnlijk los karakter is de cursist in staat om verschillende denkwerelden met elkaar te combineren en vandaar met nieuwe ideeën te komen. De door de deelnemers ingebrachte cases worden als voorbeelden gebruikt om doorbraken te forceren.

Gedurende het programma staat onder andere centraal:

  • werking van het brein;
  • waarnemen en het herkennen van patronen;
  • geheugen en het werken met voorstellingen;
  • associaties en geleide associaties;
  • gemak van abstraherend denken;
  • verbeelding;
  • creatief zijn in het dagelijks werk.

Deelnemers

Aantal deelnemers: maximaal 12 personen

Tijdsduur creatief denken en doen

Cursusduur: 1 dag.

Certificaat creatief denken en doen

Na deelname aan de cursus ontvangt de cursist een persoonlijk certificaat.

Offerte Meer