Wijkplannen ontwikkelen en realiseren - AAB Training & Opleiding

Wijkplannen ontwikkelen en realiseren

Praktijk gericht aan de slag met het ontwerpen van een wijkontwikkelingsplan

Doelgroep wijkplannen ontwikkelen en realiseren

De cursus Wijkplannen ontwikkelen en realiseren is bedoeld voor medewerkers die verantwoordelijk zijn voor beleidsvoorbereiding en uitvoering van wijk- en buurtbeheer, zoals woonconsulenten, wijkbeheerders en medewerkers verhuur- en bewonerszaken.

Doel

Tijdens deze cursus leer je een analyse te maken van de wijk. Waar haal je de informatie vandaan? Hoe die informatie te interpreteren? Op basis van verzameld materiaal en de eigen kennis en ervaring van de wijk wordt een integraal wijkontwikkelingsplan gemaakt, waarbij ook de woonomgeving wordt aangepakt. Alle overige partijen, zoals politie, bewoners, opbouw- en straathoekwerk en woningcorporaties zijn hierbij betrokken (de sociale kaart). Op basis van het plan wordt er gekeken naar de stand van de wijk. Hoe staat de wijk er voor en welke acties zij nodig om deze op pijl te houden? Op basis van een wijkbezoek wordt een inventarisatie gemaakt van de wijk. De deelnemers houden korte gesprekken met een aantal bewoners en vormen zich een indruk van een of meer complexen. Als onderdeel van het operationele beleidsplan wordt een plan van aanpak opgesteld. Tijdens de cursus gaan wij van het wettelijk kader via een meer strategische kijk naar een operationeel plan van aanpak toe.

Resultaat

Na het volgen van deze training is de cursist in staat de oorzaken van beheersproblemen te herkennen en een wijkontwikkelingsplan op te stellen. Daarnaast weet hij de nodige partners te vinden en ze te bewegen mee te participeren.

Startdata

Staan er geen data gepland of komen data en locatie je niet uit? Neem contact met ons op via info@aabgroep.nl of 0341-499744 zodat we de mogelijkheden kunnen bespreken. Of schrijf je in zonder datum, dan nemen we contact met je op zodra er nieuwe data worden gepland.

Inhoud wijkplannen ontwikkelen en realiseren

Tijdens deze dagen komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • relatie verhuurbaarheid en leefbaarheid (BBSH) en de verplichting van de verhuurder;
  • verzamelen en interpreteren van informatie over en uit de wijk;
  • opstellen van een integraal wijkontwikkelingsplan en het operationeel maken daarvan;
  • opzetten van je eigen sociale kaart;
  • samenwerking met de partners (gespreksontwikkeling, beïnvloedingsvaardigheden en onderhandelingstechnieken).

Als voorbereiding op de tweede cursusdag ontwerp je een wijkontwikkelingsplan. Tijdens de tweede dag behandelt de cursus deze plannen op een praktische manier. Vanuit de plannen wordt er dan een actieplan gemaakt voor de eerst komende periode.

Incompany

Geef deze training incompany zodat je medewerkers direct in de praktijk met elkaar aan de slag kunnen.

Onze docent heeft vooraf contact, om het programma af te stemmen op de situatie binnen jouw organisatie.

Deelnemers wijkplannen ontwikkelen en realiseren

Aantal deelnemers: maximaal 10 personen

Tijdsduur wijkplannen ontwikkelen en realiseren

Cursusduur: 3 dagen

Certificaat

Na deelname aan de cursus ontvangt de cursist een persoonlijk certificaat

Inschrijven Offerte Meer