Projectmatig werken - AAB Training & Opleiding

Projectmatig werken

Een basis om projecten vorm te geven in de praktijk

Doelgroep opleiding projectmatig werken

Deelnemers aan deze cursus projectmatig werken willen een basis krijgen om projecten vorm te geven en/of werken in de praktijk van projecten of gaan dat doen.

Resultaat

Na het volgen van de cursus heeft de cursist een goed totaalbeeld van Projectmatig Werken (thema’s) en kunnen het aangeboden gedachtegoed toepassen op eigen casuïstiek. Tevens hebben zij een beeld van de Het-Wij-Zij-Ik-zijden van het veld en voldoende handvatten om huidige en nieuwe projecten zelf vorm en invulling te geven. De cursist kent en herkent ‘valkuilen’ en heeft handvatten om deze te hanteren. Ook is er inzicht in de dynamiek waarin hun organisatie zich bevindt en weten hoe hun project zich verhoudt tot de organisatie.

Startdata

Staan er geen data gepland of komen data en locatie je niet uit? Neem contact met ons op via info@aabgroep.nl of 0341-499744 zodat we de mogelijkheden kunnen bespreken. Of schrijf je in zonder datum, dan nemen we contact met je op zodra er nieuwe data worden gepland.

Inhoud opleiding projectmatig werken

De projectcyclus en de definitiefase

- Introductie Basisprincipes Projectmatig Werken;
- Het ‘spel’ tussen opdrachtgever en -nemer;
- De ‘het’-kant van projectmanagement toepassen op eigen projecten;
- Doel en resultaat van een project;
- Hoe kom je tot een goede opdrachtomschrijving?;
- Bepalen randvoorwaarden en beperkingen Project en omgeving: de ‘zij’-kant van projectmanagement;
- Omgevingsanalyse: ‘spelers’ in - en om - een project;
- Beïnvloeden van de omgeving: hoe doe ik dat?;
- Het “harde hart”: Work (WBS) of Product Breakdown Structure (PBS);
- Inputbepaling voor een project: mensen, middelen, mogelijkheden.

De planningfase van de projectlevenscyclus

- Plannen van je project (‘het’-kant);
- Toedeling van werk en taken in een project: wie doet wat?;
- Hoe maak je de basis voor een planning?;
- Projectplanning en voortgangsbewaking;
- Krachtenveldanalyse: interveniëren in de omgeving (‘zij’-kant);
- Risico-analyse: wanneer en hoe?;
- Werken in een projectteam/rollen in een project (de ‘wij’-kant);
- Functionele rollen als opdrachtgever, stuurgroep, projectmanager;
- Teamrollen: test en spiegel van eigen rol (‘Ik’ en ‘wij’-kant).

De uitvoeringsfase en de evaluatiefase

- Aandachtspunten bij de uitvoering van een project;
- Projectbewaking en controle: hoe ‘houd je de boel in de tang?’;
- Projectmodificatie: wat als het anders loopt dan gepland?;
- Functioneringsanalyse: een instrument voor de omgang met anderen (vanuit ‘ik’);
- Hoe evalueer je een project?;
- Een integrale afronding: een project in de praktijk!;
- Een projectsimulatie waarbij in de nabespreking groepsdynamisch elementen ( teameffectiviteit) worden besproken.

Deelnemers

Aantal deelnemers: maximaal 12 persone

Tijdsduur opleiding projectmatig werken

Cursusduur: 6 dagdelen

Certificaat opleiding projectmatig werken

Na deelname aan de cursus ontvangt de cursist een persoonlijk certificaat

Inschrijven Offerte Meer