Praktijkopleider - AAB Training & Opleiding

Praktijkopleider

Nieuwe medewerkers en stagiairs goed kunnen begeleiden op de werkplek

Doelgroep training praktijkopleider

De training praktijkopleider is bedoeld voor praktijkbegeleiders die de belangrijke taak hebben om nieuwe medewerkers of stagiairs wegwijs te maken in het bedrijf. Onderdelen hiervan zijn het uitleggen van de werkzaamheden die verricht moeten worden, bedrijfsprocedures en andere voorwaarden die nodig zijn om het werk goed uit te kunnen voeren. Het is belangrijk dat de praktijkbegeleider overtuigend over de te verrichten werkzaamheden verteld en dit op een positieve manier kan overbrengen. De praktijkbegeleider fungeert als rolmodel zodat nieuwe medewerkers weten welke houding wordt verwacht. 

Doel training praktijkopleider

De training praktijkopleider zorgt voor de juiste kennis en vaardigheden om nieuwe medewerkers en stagiaires goed te kunnen begeleiden op de werkplek. Het vraagt meer van een praktijkbegeleider dan een ervaren vakman te zijn. Met de training praktijkbegeleider zorgt AAB er voor dat je de juiste kennis en vaardigheden krijgt aangeboden om nieuwe medewerkers en stagiaires te kunnen begeleiden. In de training wordt het belang van een positieve en enthousiaste start laten zien. Tenslotte is het natuurlijk de eerste indruk die telt!

Resultaat training praktijkopleider

Na het volgen van deze cursus beheerst de cursist alle basisvaardigheden om medewerkers en stagiaires goed te kunnen begeleiden op de werkplek.Werknemers die deze cursus hebben gevolgd voldoen daarnaast aan de eis om als leerwerkbedrijf actief te werk te gaan bij het begeleiden van stagiairs. Het kenniscentrum kan dit als voorwaarde stellen om erkend te worden. 

Startdata

Staan er geen data gepland of komen data en locatie je niet uit? Neem contact met ons op via info@aabgroep.nl of 0341-499744 zodat we de mogelijkheden kunnen bespreken. Of schrijf je in zonder datum, dan nemen we contact met je op zodra er nieuwe data worden gepland.

Inhoud training praktijkopleider

  • leren communiceren (feedback geven, voorkennis peilen),
  • omgaan met conflicten,
  • instructievaardigheden,
  • beoordelen van de deelnemer.

Deelnemers training praktijkopleider

Aantal deelnemers: maximaal 12 personen

Tijdsduur training praktijkopleider

Cursusduur: 1 dag

Certificaat training praktijkopleider

Na deelname aan de cursus ontvangt de cursist een persoonlijk certificaat. Dit certificaat kent een geldigheidsduur van 5 jaar, waarna het advies is om deze weer te verlengen. 

Inschrijven Offerte Meer