Positief Coachen - AAB Training & Opleiding

Positief Coachen

Inzicht in de eigen persoonlijkheid, het functioneren en hoe bij te dragen aan verbetering

Coaching biedt de medewerker de mogelijkheid zijn of haar persoonlijk functioneren te verbeteren. Het is een persoonlijk leerproces. Het haalt de potentiële kwaliteiten van een medewerker naar boven. Doel is om hem of haar zo optimaal mogelijk te laten presteren in de werksituatie. De achterliggende gedachte bij coaching is dat wanneer medewerkers bewuste keuzes maken, zij beter functioneren. En daardoor ook de organisatie waar zij werken

Doelgroep cursus positief coachen

De cursus positief coachen is bedoeld voor medewerkers die individueel begeleiding nodig hebben om in hun werksituatie goed te kunnen functioneren.

Doel

Bewust worden van de eigen (on)mogelijkheden in relatie tot de functie. Grip krijgen op de effecten van het eigen gedrag.

Resultaat

De deelnemer heeft inzicht gekregen in zijn (on)mogelijkheden met betrekking tot de functie en is in staat de functie adequaat in te vullen.

Inhoud cursus positief coachen

In elke sessie van minimaal 2 tot maximaal 4 uur wordt aan de hand van de individuele vraagstelling gewerkt aan het verkrijgen van inzicht in de eigen persoonlijkheid, het functioneren en hoe bij te dragen aan de verbetering daarvan. Afgeleid daarvan kan ook het functioneren in het privéleven aan de orde komen.

Tijdens het coachingstraject komen, afhankelijk van de individuele vraagstelling, onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

  • analyse van de eigen kwaliteiten (sterke en zwakke punten);
  • valkuilen;
  • bij elkaar passen van medewerker en functie;
  • theorie over communiceren en hoe mensen in elkaar zitten (luisteren, spreken, feedback geven);
  • omgaan met collega’s en leidinggevenden (collegialiteit).

De besprekingen zijn vertrouwelijk. Aan het eind van het traject (en indien daar behoefte aan bestaat tussentijds) vindt een evaluatie plaats tussen deelnemer en leidinggevende in aanwezigheid van de coach.

Deelnemers

Aantal deelnemers: maximaal 10 personen

Tijdsduur cursus positief coachen

Cursusduur: 2 dagen.

Het aantal sessies hangt af van de vorderingen. De periode tussen de sessies zijn minimaal 2 en maximaal 4 weken. De doorlooptijd is over het algemeen tussen de 3 en 6 maanden.

Certificaat cursus positief coachen

Na deelname aan de cursus ontvangt de cursist een persoonlijk certificaat

Inschrijven Offerte Meer