Omgaan met verschillende culturen - AAB Training & Opleiding

Omgaan met verschillende culturen

Cultuurverschillen en hoe dat in het werk van medewerkers doorwerkt

Doelgroep cursus omgaan met verschillende culturen

De cursus omgaan met verschillende culturen is interactief en biedt ruimte voor ieders eigen leerpunten en cases en voor uitwisseling en dialoog. Het werken in de training gebeurt niet alleen plenair, maar ook in subgroepen en individueel. Je verlaat de training met persoonlijke handvatten om jouw communicatie met de diversiteit aan mensen te optimaliseren.

Inzicht in culturele vanzelfsprekendheden 

In de training Omgaan met verschillende culturen is de focus in eerste instantie op jouw eigen culturele bagage en vergelijken we die met waarden, normen en praktijken van bewoners met een andere culturele achtergrond. Hiermee verruim je je blik op culturen en vallen puzzelstukjes soms al op hun plek: “oh, nu begrijp ik waarom ik in dat gesprek niet verder kwam!”

Communicatie van mens tot mens

In interculturele communicatie komt ook altijd beeldvorming om de hoek kijken. Iedereen heeft beelden van ‘anderen’ en ‘andere culturen’. De vraag is dan: in hoeverre communiceer je met de bewoner voor je of met het beeld dat je van de ander hebt? Zeker als er ook nog duidelijk zichtbare uiterlijke verschillen zijn, is het extra belangrijk om je hiervan bewust te zijn.

Interculturele communicatieve vaardigheid

Uiteindelijk gaat het natuurlijk om uw vaardigheden om met bewoners uit andere culturen te communiceren. Hoe goed luister je? Pik je non-verbale signalen op? Sluit je in mate van directheid aan bij de ander? Kom je tot de kern of blijft je gesprek hangen? Maak je meteen jouw punt of laat je uit voorzichtigheid misschien wel over je heen lopen? Hoe geef je grenzen aan?

Startdata

Staan er geen data gepland of komen de geplande data je niet uit? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken via 0341-499744 of info@aabgroep.nl. Wil je liever op de wachtlijst komen zodat we je op de hoogte kunnen houden van nieuwe data? Schrijf je dan in via het inschrijfformulier zonder d

Inhoud cursus omgaan met verschillende culturen

Tijdens de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

Ochtend – Interculturele basis

  • Wat betekent cultuur nu echt? Waarom vinden we vanzelfsprekend wat we vanzelfsprekend vinden?
  • De logica achter cultuurverschillen en hoe dat in het werk van medewerkers van corporaties doorwerkt.

Middag – Persoonlijk interculturele vaardigheden

  • Eigen interculturele casuïstiek
  • Bamga: een prikkelend interculturele game
  • Communicatiestijlen, waarnemen en interpreteren
  • Tot slot: formuleren van een persoonlijk actieplan, afronding en evaluatie

Incompany

Geef deze training incompany zodat je medewerkers samen aan de slag kunnen met het materiaal. 

Onze docent heeft vooraf contact om het programma af te stemmen op de situatie binnen jouw organisatie.

Deelnemers

Aantal deelnemers: maximaal 10 personen

Tijdsduur cursus omgaan met verschillende culturen

Cursusduur: 1 dag

Certificaat cursus omgaan met verschillende culturen

Na deelname aan de cursus ontvangt de cursist het persoonlijk certificaat.

Inschrijven Offerte Meer