Omgaan met agressie - AAB Training & Opleiding

Omgaan met agressie

De eigen grenzen herkennen, aangeven en zichzelf beschermen bij escalatie

Iedere medewerker kan zich wel een situatie herinneren waar ongewenst gedrag of agressie werd geuit

op de werkvloer, misschien wel tot escalatie toe. Een buurtbewoner die het niet eens is met het beleid, een automobilist die vindt dat hij te lang moet wachten voor de wegafzetting of een klant aan de balie die het ergens niet mee eens is. Door de drukte van de dag wordt er vaak niet lang bij stil gestaan en geaccepteerd dat dit soort gedrag van andere mensen erbij hoort. Maar is dat waar? Welke vaardigheden kan je zelf inzetten om met ongewenst gedrag of agressie om te gaan? Van de-escaleren tot jezelf in veiligheid brengen. Waar ligt een persoonlijke grens? Tot hoever mag iemand gaan en niet te vergeten hoe geef je aan dat de grens in zicht is? In deze training wordt uitgebreid ingegaan op de situatie en omstandigheden van de organisatie en de persoonlijke ervaringen van de cursisten. De praktijkinvulling is hier volledig op toegelegd.

Doelgroep cursus omgaan met agressie

De cursus omgaan met agressie is bedoeld voor iedereen die functioneel met publiek contact maakt of geacht worden (on-)gewenst contact met burgers te krijgen

Doel

Het herkennen van verschillende soorten ongewenst gedrag en agressie. Leren wat het onbewuste of bewuste gedrag voor invloed heeft op de ander. Vaardigheden om andermans gedrag te beïnvloeden.

De eigen grenzen herkennen, aangeven en zichzelf beschermen bij escalatie. Dit verhoogt het gevoel van veiligheid.

Startdata

Staan er geen data gepland of komen de geplande data je niet uit? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken via 0341-499744 of info@aabgroep.nl. Wil je liever op de wachtlijst komen zodat we je op de hoogte kunnen houden van nieuwe data? Schrijf je dan in via het inschrijfformulier zonder d

Inhoud cursus omgaan met agressie

  • Gedragscode, huisregels en het inventariseren van persoonlijke ervaringen
  • Wat doet ongewenst gedrag of agressie met ons. Fysiek en mentaal. Diverse vormen van agressie en geweld herkennen
  • Anticiperen op toenemende onrust
  • Inzien dat bewust of onbewust gedrag direct invloed heeft op de ander “Nee” zeggen zonder boosheid uit te lokken
  • Technieken om andermans gedrag te beïnvloeden
  • Inspelen met behulp van geleerde technieken om andermans gedrag te beïnvloeden Agressie ombuigen: agressiebeheersing is teamwork
  • Grenzen stellen bij mogelijke escalatie en daarbij zichzelf in veiligheid kunnen stellen.

Incompany

Geef deze training incompany zodat je medewerkers direct in de praktijk met eigen materialen aan de slag kunnen. Het voordeel van een incompany is dat je medewerkers geen tijd kwijt zijn aan reizen, eigen materiaal kunnen gebruiken en de theorie direct in de praktijk kunnen toetsen. 

Onze docent heeft vooraf contact, om het programma af te stemmen op de situatie binnen jouw organisatie.

Deelnemers

Aantal deelnemers: maximaal 6 - 9 personen

Tijdsduur cursus omgaan met agressie

Aantal deelnemers: maximaal 6 - 9 personen

Certificaat cursus omgaan met agressie

Na deelname aan de cursus ontvangt de deelnemer een persoonlijk certificaat. Indien gewenst met beoordelingsbijlage.

Inschrijven Offerte Meer