Klantbeleving - AAB Training & Opleiding

Klantbeleving

Door te luisteren, samen te vatten en door te vragen een dreigend of vervelend gesprek ombuigen

Doelgroep training klantgerichtheid

De training klantgerichtheid is bedoeld voor alle medewerkers die te maken kunnen krijgen met publiek (burgers, cliënten, klanten, huurders etc.). Deelnemers kunnen zowel in de buitendienst als in de binnendienst werkzaam zijn. Deze contacten kunnen fysiek zijn, zoals bij buitendienstmedewerkers, baliemedewerkster/receptionisten/consulenten/servicemedewerkers, schoonmakers, postbezorgers etc., maar uiteraard ook telefonisch.

Doel

Aan het eind van de training kunnen deelnemers door te luisteren, samen te vatten en door te vragen een dreigend of vervelend gesprek ombuigen. Hierbij is onderscheidt maken in frustratie en een doelbewuste ingezette actie van groot belang. In beide gevallen roept dit onlustgevoelens op bij een medewerker. Deelnemers kunnen factoren benoemen en weten die ook toe te passen die er aan kunnen bijdragen dat incidenten worden voorkomen. Uitgangspunt is respectvol omgaan met de burger.

Resultaat

Na het volgen van de training heeft de deelnemer geleerd om:

  • frustratie en een doelbewuste actie te onderscheiden en te herkennen;
  • een respectvolle houding en gedrag aan te nemen;
  • te anticiperen op de toenemende onrust;
  • ‘nee’ te zeggen zonder boosheid uit te lokken;
  • agressie om te buigen tot de-escalatie.

Startdata

Staan er geen data gepland of komen de geplande data je niet uit? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken via 0341-499744 of info@aabgroep.nl. Wil je liever op de wachtlijst komen zodat we je op de hoogte kunnen houden van nieuwe data? Schrijf je dan in via het inschrijfformulier zonder d

Inhoud training klantgerichtheid

Deze cursus reikt deelnemers vaardigheden aan om in een vervelende situatie de-escalerend op te treden en de eigen veiligheid en die van collega's te bewaren. Het geeft tips en handreikingen, dit verhoogt het gevoel van veiligheid. De inhoud wordt afgestemd op de doelgroep en is praktisch van opzet. Ter ondersteuning van de leerstof wordt gebruik gemaakt van foto’s en videomateriaal.

In de cursus wordt ruimte geboden om te oefenen. De oefeningen zijn gebaseerd op de ervaringen die de deelnemers hebben meegemaakt tijdens de uitoefening van hun werkzaamheden.

Individuele doelstellingen worden benoemd en worden aan het eind van de training geëvalueerd.

Incompany

Geef deze training incompany zodat je medewerkers direct in de praktijk met eigen materialen aan de slag kunnen. Het voordeel van een incompany is dat je medewerkers geen tijd kwijt zijn aan reizen, eigen materiaal kunnen gebruiken en de theorie direct in de praktijk kunnen toetsen. 

Onze docent heeft vooraf contact, om het programma af te stemmen op de situatie binnen jouw organisatie.

Deelnemers

Aantal deelnemers: maximaal 12 personen

Tijdsduur training klantgerichtheid

Cursusduur: 1 lesdag en 1 dagdeel evaluatie

Certificaat training klantgerichtheid

Na deelname aan de cursus ontvangt de cursist een persoonlijk certificaat

Inschrijven Offerte Meer