POP gesprekken - AAB Training & Opleiding

POP gesprekken

Gericht op interne procesbeheersing en daarnaast het Persoonlijk Ontwikkelingsplan

Doelgroep POP en functioneringsgesprekken

De cursus POP gesprekken en functioneringsgesprekken is bedoeld voor leidinggevenden van alle sectoren.

Doel

Functioneringsgesprekken zijn gericht op interne procesbeheersing en voeren we voor het:

 • motiveren van de medewerkers;
 • verbeteren van kwaliteit van producten, diensten, organisatie, communicatie, arbeidsomstandigheden, werksfeer en middelen.

Gesprekken over Persoonlijke OntwikkelingsPlannen (Pop) zijn gericht op de (persoonlijke) ontwikkeling van de medewerkers en voeren we om:

 • medewerkers te motiveren;
 • ambities van de medewerkers te helpen realiseren;
 • potentieel van de medewerkers optimaal te benutten;
 • groei van mensen en organisatie te realiseren.

Resultaat

Zonder de juiste vaardigheden zijn leidinggevenden vaak angstig om deze gesprekken te voeren. Met deze training zetten zij hun angst om in een pro-actieve houding en ervaren meer plezier en gemak bij het leidinggeven. Met minder energie krijgen zij gemakkelijker gedaan wat er gebeuren moet in het arbeidsproces. In de praktijk ervaren ook de medewerkers deze aanpak als plezierig en constructief.

Startdata

Staan er geen data gepland of komen de geplande data je niet uit? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken via 0341-499744 of info@aabgroep.nl. Wil je liever op de wachtlijst komen zodat we je op de hoogte kunnen houden van nieuwe data? Schrijf je dan in via het inschrijfformulier zonder d

Inhoud POP en functioneringsgesprekken

De aanpak is maatwerk; inhoud, tijdsduur en werkwijze steeds in overleg.

Leidinggevenden leren:

 • structuur te brengen in de functioneringsgesprekken en beoordelingen;
 • medewerkers bewuster maken van eigen kwaliteiten en valkuilen;
 • medewerkers stimuleren hun energie, creativiteit en kwaliteiten in te zetten;
 • voeren van discipline- of correctiegesprekken;
 • voeren van slechtnieuwsgesprekken;
 • afspraken te maken met medewerkers binnen geldende organisatieregels en procedures;
 • medewerkers verantwoordelijkheid te laten nemen voor hun eigen denken en doen.

Deelnemers

Groepstraining: maximaal 10 personen.

Tijdsduur POP en functioneringsgesprekken

Initieel 3 dagen, mede afhankelijk van de basiskennis/vaardigheden van de deelnemers.

Certificaat POP en functioneringsgesprekken

Na de training ontvangt iedere deelnemer een certificaat van deelname.

Inschrijven Offerte Meer