Stil laden en lossen  - AAB Training & Opleiding

Stil laden en lossen

Bewustwording van het geluidsniveau bij laden en lossen

Doelgroep cursus stil laden en lossen

Chauffeurs, bijrijders en transportplanners.

Doel

Tijdens de cursus Stil laden en lossen worden deelnemers zich bewust van het geluidsniveau bij laden en lossen. Ook leren zij hoe ze de hoeveelheid geluid kunnen beperken.

Het programma bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte inclusief behendigheidsproef.

Startdata

Staan er geen data gepland of komen data en locatie je niet uit? Neem contact met ons op via info@aabgroep.nl of 0341-499744 zodat we de mogelijkheden kunnen bespreken. Of schrijf je in zonder datum, dan nemen we contact met je op zodra er nieuwe data worden gepland.

Inhoud cursus stil laden en lossen

Aan de orde komen:

  • oorzaken geluidshinder
  • wettelijke voorschriften
  • geluidsoverlast herkennen en vaststellen
  • problemen met piekgeluiden voorkomen
  • stil laden en lossen
  • juist gebruik van hulpmiddelen

Het doel is medewerkers zo te trainen dat ze weten op welke wijze problemen met geluidsoverlast zijn te voorkomen dan wel tot een minimum te beperken en ten tweede om medewerkers kennis te laten maken met de mogelijkheden om stil te laden en te lossen.

Deelnemers

Aantal deelnemers: maximaal 8 personen

Tijdsduur cursus stil laden en lossen

Cursusduur: 1 dag

Certificaat cursus stil laden en lossen

Na deelname aan de cursus ontvangt de cursist een persoonlijk certificaat.

CCV / Code 95 cursus stil laden en lossen

Deze cursus kan voor de betreffende cursisten worden aangemeld bij het CCV.
De opleiding is gecertificeerd door CCV (code 95) en mag meegeteld worden voor chauffeurs in het kader van de richtlijnen ‘Vakbekwaamheid voor beroepschauffeurs’ (7 uur)

Inschrijven Offerte Meer